Leder 16+ år

Har du lyst til å gi flere barn og unge mulighet til å oppleve og lære enkelt friluftsliv?

Hortenspeiding trenger flere ledere som ønsker å engasjere seg for og sammen med barn og unge. Bli med oss – eventyrene er der ute!

Kanotur etter arbeidstid, eller en kopp bålkaffe før kveldsnyhetene?
Vi ser en utvikling i samfunnet der flere og flere voksne ønsker å være sammen med barn og ungdom i et aktivt friluftslivsmiljø. Da kan speideren være det rette. Tenk deg en kanotur etter arbeidstid, eller en kopp bålkaffe før kveldsnyhetene! Dine og andres barn får rike opplevelser – du får frisk luft, ny kunnskap og nye venner. Men å være speiderleder er mye mer enn å drive friluftsliv sammen med barn og andre voksne.

Å oppleve at speiderne mestrer små og store utfordringer gjennom lek og samarbeid, er en viktig drivkraft for mange speiderledere. Vil du bidra til en meningsfylt fritid som gir minner for livet både for andre og deg selv? Den tradisjonelle oppfatningen er at speiderledere møter til fast tid på fast sted hver uke, reiser på turer i helgene og deltar på møter og arrangementer. Det fungerer bra for dem som enkelt kan planlegge fritiden og har fast arbeidstid, men ikke for alle. Stadig flere jobber om kvelden, har skiftarbeid eller har en familiesituasjon som gjør det vanskelig å planlegge fritiden. Vi forstår at ikke alle speiderledere kan stille opp hver eneste uke, eller delta på alle aktivitetene, men vil gjerne ha deg med som speiderleder likevel!

Leder 16+ år