NSF

NSF står for Norges Speiderforbund. Det er den nasjonale organisasjonen som koordinerer speideraktiviteter i Norge. Organisasjonen arbeider for å fremme speiderverdier, personlig utvikling og samfunnsengasjement blant barn og unge.

Krets (Vestfold Krets)

Innenfor speiderbevegelsen refererer «krets» til en geografisk enhet som samler flere lokale speidergrupper. Kretsen er et mellomnivå mellom den nasjonale organisasjonen (NSF) og de lokale gruppene. Kretsen gir støtte, organiserer arrangementer og aktiviteter, og fremmer samarbeid mellom de lokale gruppene. Det kan være flere speidergrupper tilknyttet en krets, og kretsen spiller en viktig rolle i å legge til rette for speideropplevelser på et større geografisk område

Kull

En mindre gruppe i flokken, vanlig å være mellom 5-8 småspeidere. Her er det en kullfører og en kullfører assistent. Kullet utfører oppgaver og aktiviter i lag og bygger på hverandres styrker.

Patrulje

En patrulje er en mindre enhet i troppen, vanlig å være mellom 3-8 speidere. Her er det en PEFF (Patruljefører) og en PEFF ASS (Patruljefører assistent). Patruljene velger selv navn, gjerne etter dyr i den norske faunaen. Patruljene er satt sammen for å bygge på hverandres styrker.

Småspeidersamling

Årlig krets konkurranse i Vestfold Krets, arrangert for alle flokk speiderne. Her deltar alle gruppene i Vestfold i en felles dags konkurranse. Fokuserer  på grunnleggende ferdigheter, lek og samarbeid for å stimulere småspeidernes nysgjerrighet og entusiasme for speiderlivet.

Tiurleik

Årlig krets konkurranse for speidere i Tropp over en helg, gjerne førstkommende helg ved St. Georgsdagen 23. april. Her deltar troppene i Vestfold, sammen med speider gruppene fra KM i konkurranse i speiderkunnskap, førstehjelp, orientering, teori, pionering, matlaging, vennskap og mye mer. Det er her patruljene må vise at de har kunnskap innhentet fra alle omeråder av speiding. De beste patruljene går videre til NM (Norges Mesterskap) i speiding.