Speiderskjorte og merker
Alle speidere skal ha grå speiderskjorte med forbundsmerket, kretsmerket, gruppemerket og verdensspeidermerket. I tillegg bruker man NSF’s speiderskjerf med lærknute og enhetsmerke. Disse produktene kan kjøpes i nettbutikken. Gruppemerket og kretsmerket kjøpes fra oss.

Speiderskjorta
Alle merker har faste plasser på skjorta (informasjon om de ulike merkene finner du under bildet):

0

 

 • Forbundsmerket: Sentrert på venstre lomme. (Dette merket kommer ofte ferdigsydd på venstre skjortelomme når man kjøper skjorta.)
 • Kretsmerket: Sentrert, 3 cm over høyre lomme, lik høyde som gruppemerket
 • Gruppemerket Sentrert, 3 cm over venstre lomme (så det blir plass til utfordringer og årsstjerner under)
 • Norgesmerket Norgesmerket Brukes når man skal reise til utlandet. Plasseres over høyre skjortelomme.
 • WAGGS-merket: Verdensspeidermerket – WAGGGS (jentespeidere) Festes på venstre skjortearm, to fingerbredder under skuldersømmen. Brukes kun av jentespeidere.
 • WOSM-merket: Verdensspeidermerket – WOSM (guttespeidere) Festes på venstre skjortearm, to fingerbredder under skuldersømmen. Brukes kun av guttespeidere.
 • Programmerke kreativitet: Programmerker Plasseres på høyre arm. Det øverste merket skal stå cirka to fingerbredder under skuldersømmen. Når man har alle fem merkene, skal de stå som en omvendt V (se illustrasjon over).
 • Fordypningsmerke leirbål: Fordypningsmerker Disse skal stå litt ned på høyre arm, under programmerkene. NB! Aldri mer enn seks merker, da erstattes de av merkesnor (se under).
 • Merkesnor: Merkesnor Brukes av speidere i troppen (stifinnere og vandrere). Erstatter fordypningsmerker (6, 12, 18 og 24 merker).
 • Jeg er beredt-merke: «Jeg er beredt»-merket Finnes i alle enhetsfarger (illustrasjonen viser småspeidernes versjon.) Festes på venstre skjortelomme, under forbundsmerket. Må tas av når man skifter enhet.
 • Leirmerke: Tredalen Deltaker-/leirmerker Plasseres på venstre overarm, med overkant 4 cm under verdensspeidermerker. Kan brukes inntil ett år.
 • Grønn roverklaff: Roverklaffer Erstatter de grå klaffene på skjorta når de blir tatt opp som rover. (Burgunderfargede klaffer bæres av rovere som har gjennomført «roveraktiviteten».)
 • Peff-stripe: Patruljefører-/assistent-striper Plasseres på høykant på venstre skjortelomme, med spissene på vinklene ned (V). Patruljefører har to striper, assistenter har én (nærmest skjorteknappene).
 • Speidersjefens topputmerkelse: Speidersjefens topputmerkelse Plasseres på venstre overarm, under programmerkene (se illustrasjon)